Wydarzenia szkolne

Luty

1.02.2018 r. Zajęcia z Doradztwa Zawodowego w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego, kl.2c

8.02.2018 r. Zajęcia z Doradztwa Zawodowego w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego, kl.2d

12.02. – 23.02.2018 r. Ferie zimowe

Styczeń

4.01.2018 r. Zajęcia z Doradztwa Zawodowego w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego, kl.2a

8.01.2018 r. Badanie wyników nauczania z przedmiotów przyrodniczych w klasach drugich

9.01.2018 r. Badanie wyników nauczania z matematyki w klasach drugich

11.01.2018 r. Małopolski Konkurs Biologoczny – etap rejonowy

12.01.2018 r. Program Profilaktyczny „Noe” – klasy VII

16.01.2018 r. Małopolski Konkurs Języka Angielskiego – etap rejonowy

16.01.2018 r. Bal Sportowca

18.01.2018 r. „Matma Wygrywa” – etap szkolny. Konkurs organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu

do 18.01.2018 r. Ustalenie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych oraz ocen z zachowania

22.01.2018 r. Małopolski Konkurs Języka Polskiego – etap rejonowy

23.01.2018 r. Ostateczne ustalenie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych oraz ocen z zachowania

25.01.2018 r. Zajęcia z Doradztwa Zawodowego w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego, kl.2b

31.01.2018 r. Zebrania z Rodzicami – informacja o wynikach nauczania i zachowania uzyskanych przez uczniów w I okresie roku szkolnego 2017/2018. Poinformowanie o procedurach egzaminacyjnych (kl. III)

Grudzień

5-7.12.2017 r. Próbny egzamin gimnazjalny klas trzecich

13.12.2017 r. Zebrania z Rodzicami – informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi lub nieodpowiednim i nagannym zachowaniem

22.12.2017 r. Wigilie klasowe oraz udział w jasełkach

Listopad

8.11.2017 r. Spotkanie z podróżnikiem – „Japonia”

10.11.2017 r. Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

20.11.2017 r. Zabawa Andrzejkowa

22.11.2017 r. Dzień otwarty

28.11.2017 r. Spektakl „Zemsta” Aleksandra Fredry wystawiany przez Narodowy Teatr Edukacyjny im. Adama Mickiewicza

Październik

13.10.2017 r. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

24.10.2017 r. Dzień otwarty

24 – 25.10.2017 r. Program profilaktyczny „Archipelag skarbów”

Więcej na torby szkolne Nowy Sącz